Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)

Projecten
Projecten

In het jaar 2018 is het Deltaplan Ruimtelijke Klimaat Adaptatie (DPRA) ondertekend door het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. In dit Deltaplan hebben de partijen zich verbonden om vanaf het jaar 2020 klimaatadaptief te handelen. Doel is het stedelijk gebied in Nederland in het jaar 2050 klimaatbestendig, water- en hitterobuust ingericht te hebben.

De basis onder het Deltaplan zijn een zevental ambities die uitgevoerd moeten worden.

De aanpak van de ambities moet verlopen via werkregio’s. De regio Liemers (de gemeenten Westervoort, Duiven en Zevenaar en het waterschap Rijn en IJssel) is zo’n werkregio die aan de lat staat om invulling te geven aan de doelstellingen en afspraken uit dit klimaatakkoord. De eerste ambitie, kwetsbaarheid in beeld brengen (uitvoering stresstest), hebben wij als regio Liemers vorig jaar doorlopen.

Ambitie 1: de stresstest (afgerond)

Vanuit het DPRA is een routekaart uitgezet om overheden voor te bereiden op de klimaatverandering. De eerste stap die hierin gezet moet worden is de uitvoering van een stresstest (ambitie 1). Als deze stap is afgerond dan volgt de risicodialoog en uiteindelijk de bepaling van de bijbehorende maatregelen en het uitvoeringsprogramma.

In de regio Liemers zijn we vorig najaar begonnen met de uitvoering van de eerste stap: de stresstest. Zoals ook met andere waterthema’s was hier het idee om de aanpak in gezamenlijkheid te doen. Gezamenlijk hebben wij het adviesbureau Sweco gecontracteerd om voor ons de stresstest uit te voeren. In de stresstest worden de kwetsbaarheden voor de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstroming in beeld gebracht.

De uitwerking heeft plaats gevonden en Sweco heeft de modellen en kaartbeelden opgesteld per thema. De resultaten worden nu gepubliceerd op de klimaateffectatlas (Arc-Gis) en zijn beschikbaar voor het vervolgtraject.

Bekijk hier de kaartbeelden voor de Liemers.

Ambitie 2 en 3 de risicodialoog en het uitvoeringsprogramma

Ambitie 2 uit het DPRA is het voeren van een risicodialoog en het opstellen van een strategie om uiteindelijk te komen tot maatregelen (ambitie 3).

Het is de logische vervolgstap op de stresstest die we samen doorlopen hebben. Bij de risicodialoog willen wij de alle bewoners en bedrijven binnen de gemeenten betrekken. De dialoog draagt bij aan de bewustwording ten aanzien van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering en laat zien waar we voor staan. Daarbij willen we voor de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstroming informatie ophalen uit het gebied om te voegen bij de informatie die is opgehaald bij de stresstest. Uiteindelijk moeten we bepalen wanneer kwetsbaarheden niet meer acceptabel zijn of leiden tot onacceptabele risico’s. Daarbij kunnen we ook kansen zien en benoemen. Uiteindelijk bespreken we welke maatregelen nodig en haalbaar zijn om die kwetsbaarheden te minimaliseren.

Voor de uitvoering van de risicodialoog en het opstellen van een uitvoeringsprogramma hebben we opnieuw de samenwerking opgezocht in Liemers verband. Gezamenlijk hebben we een adviesbureau gecontracteerd die voor ons dit traject in gaat vullen samen met de bevolking, bedrijven en maatschappelijke partijen. Het bureau dat dit voor ons uitvoert is NL Greenlabel / BOOT.

Bijlagen

Terug naar overzicht

Heb jij een goed idee?

Weet jij hoe we onze mooie gemeenten nog duurzamer kunnen maken? Of heb je een vraag voor onze duurzaamheidsexperts?

Contact opnemen

Contactinformatie

Onze klantenservice is van maandag t/m donderdag van 08:00 tot 16:00 en op vrijdag van 08:00 tot 12.30 uur bereikbaar.

Je kunt ons bereiken via het telefoonnummer 088 – 695 30 00 of via e-mail: samen1nergie@1stroom.nl

Sluit venster