Meepraten over klimaatadaptatie

Projecten
Projecten

Wat is Klimaatadaptatie?

In een veranderend klimaat komen droogte, heftige neerslag en hitte steeds vaker voor. Hierdoor ontstaan risico’s voor de gezondheid en veiligheid van mensen, voor de gebouwde omgeving en de biodiversiteit. Gelukkig kunnen we ons daar op voorbereiden door de leefomgeving op een slimme manier in te richten. Dit noemen we klimaatadaptatie. Vergroening is vaak het juiste antwoord, maar ook technische oplossingen als afkoppeling van het riool en het plaatsen van een buffertank zijn effectief.

Meepraten over klimaatadaptatie?

Dat kan!

Dit jaar organiseren we samen met de gemeente Zevenaar en het Waterschap Rijn & IJssel zogenaamde klimaatdialogen. In deze dialogen krijgen bewoners, bedrijven, verenigingen en wijkraden de gelegenheid om mee te denken over de oplossingen. De organisatie van de klimaatdialogen is in handen van Buro Boot en NL Greenlabel. Op basis van deze bijdragen maken zij ook een strategie met oplossingsrichtingen.

Hoe verloopt het proces?

De klimaatdialoog bestaat uit twee delen. In het eerste deel wegen we de risico’s waarna we in het tweede deel aan de slag gaan met het bedenken van maatregelen en oplossingen.

Deel 1: de risicoweging

Doel van de risicoweging is het vergroten van het bewustzijn over de kwetsbaarheid van de directe leefomgeving voor klimaatextremen. Te denken valt aan overstroming, woningverzakking, of gezondheidsrisico’s door hitte. Uiteindelijk zullen risico’s moeten worden afgewogen: wat is wel en wat is niet acceptabel?

Dit gesprek vindt allereerst plaats met ambtenaren, bestuurders en het Waterschap Rijn & IJssel. Op basis hiervan gaan we aan de slag met strategische oplossingen. Vervolgens hebben bewoners, bedrijven, verenigingen en dorpsraden de gelegenheid om hier op te reageren. Deze reacties nemen we mee in het uiteindelijke advies aan de gemeenten.

Deel 2: maatregelen en oplossingen

Tijdens het tweede deel van de dialoog bespreken we  hoe deze kwetsbaarheid met concrete maatregelen kunnen verkleinen. Partijen bepalen met elkaar de ambitie, de aanpak en de maatregelen. Het verloop is vergelijkbaar met het eerste deel; allereerst vindt een gesprek plaats met ambtenaren, bestuurders en het Waterschap. Vervolgens zijn burgers en organisaties aan de beurt, waarna we  een definitief advies opstellen.

Wanneer kun je meepraten?

De precieze data zijn nog niet bekend. We verwachten dat deel 1 dit voorjaar gaat plaatsvinden. Deel 2 vindt na de zomer plaats.

Zodra we hier meer informatie over hebben, brengen we je hiervan op de hoogte!

Bijlagen

Terug naar overzicht

Heb jij een goed idee?

Weet jij hoe we onze mooie gemeenten nog duurzamer kunnen maken? Of heb je een vraag voor onze duurzaamheidsexperts?

Contact opnemen

Contactinformatie

Onze klantenservice is van maandag t/m donderdag van 08:00 tot 16:00 en op vrijdag van 08:00 tot 12.30 uur bereikbaar.

Je kunt ons bereiken via het telefoonnummer 088 – 695 30 00 of via e-mail: samen1nergie@1stroom.nl

Sluit venster