Denk ook mee over biodiversiteit in Duiven & Westervoort

Biodiversiteit is een belangrijk thema dat de afgelopen jaren steeds meer aandacht krijgt. Dat is niet voor niets: voor een leefbare omgeving voor nu en in de toekomst zijn flora en fauna onmisbaar!

Duiven en Westervoort willen daarom een plan maken hoe en waar we de biodiversiteit in onze gemeente kunnen versterken. Om dit goed te doen, hebben we uw hulp nodig.

 

Als aftrap voor het project is er een startbijeenkomst georganiseerd op 7 februari 2024.

Bekijk hier de Presentatie startbijeenkomst Biodiversiteit

 

Bekijk hier de omgevingsvisie van Duiven

 

Bekijk hier de omgevingsvisie van Westervoort

 

Tijdens de startavond zijn er veel ideeën en suggesties ingediend door de aanwezigen. Deze worden verwerkt in de digitale kaart waarop tot ongeveer eind maart gereageerd kan worden. De link naar de kaart zal binnenkort te vinden zijn op deze pagina.

Meedenken in de klankbordgroep of op de hoogte blijven?

Stuur dan een mailtje met uw gegevens. Klik op onderstaande button en vermeld erbij dat het gaat over de klankbordgroep of mailinglijst van Biodiversiteit.

Wat is biodiversiteit en wat doen de gemeenten ermee?

Biodiversiteit is het geheel van alle verschillende soorten van leven in de natuur. Het gaat niet alleen over bloemen, bomen, insecten en dieren, maar over alle levende organismen en systemen – en de wisselwerking daartussen. De ene soort is afhankelijk van de ander en van het ecosysteem als geheel. Dat geldt ook voor ons als mensen. De natuur draagt bij aan ons voedsel, energie en bouwmaterialen. Maar ook op onze gezondheid heeft de natuur met al haar verschillende soorten een groot effect.

In Duiven en Westervoort zijn we trots op de natuur in onze gemeenten. De natuur biedt ons allerlei mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding, ontspanning en landbouw. Dit willen we ook zo houden in de toekomst, zodat de volgende generaties ook van de natuur kunnen blijven genieten.

Daarom werken Duiven en Westervoort samen aan biodiversiteit. Dit gaan we doen door:

1.     Het opstellen van een ecologische kansenkaart. Op deze kaart is te zien waar bijzondere flora en fauna te vinden zijn, hoe de de huidige situatie eruit ziet en worden kansen en ambities weergegeven. Ook wordt de kansenkaart voorzien van een bijbehorende toelichting.

2.     Beleid, kaders en strategie voor het omgaan met biodiversiteit, inbedding van de Wet natuurbescherming (o.a. soortenbeleid, gedragscode, faunabeheer). Door vast te leggen in ons beleid hoe wij omgaan met biodiversiteit, zorgen we ervoor dat er telkens bij nieuwe onderwerpen en projecten aandacht is voor dit thema.

3.     Een toetsingskader. Hiermee bepalen we wat we belangrijk en acceptabel vinden.  Denk bijvoorbeeld aan vergunningverlening. Door dit toetsingskader kunnen we besluiten om voor sommige projecten juist wel of juist niet een vergunning af te geven als het project de biodiversiteit bedreigt.

4.     Actieplan met alle projecten die we de komende jaren gaan doen om de biodiversiteit te verbeteren.