Biodiversiteit is een belangrijk thema dat steeds meer aandacht krijgt. Dat is niet voor niets: voor een leefbare omgeving voor nu en in de toekomst zijn flora en fauna onmisbaar! Duiven en Westervoort maken daarom een plan om de biodiversiteit te versterken. Dit doen we graag samen met u.

Wat is biodiversiteit en wat doen de gemeenten ermee?

Biodiversiteit is het geheel van alle soorten van leven in de natuur. Niet alleen bloemen, bomen, insecten en dieren, maar alle levende organismen en systemen – en de wisselwerking daartussen. Want de ene soort is afhankelijk van de andere. En van het ecosysteem als geheel. Dat geldt ook voor ons als mensen. De natuur draagt bij aan ons voedsel, onze energie en bouwmaterialen. Ook op onze gezondheid heeft de natuur een groot effect.
In Duiven en Westervoort zijn we trots op de natuur. De natuur biedt ons mogelijkheden om te ontspannen, onze vrije tijd te besteden en voor landbouw. Dit willen we zo houden in de toekomst. Zodat ook de volgende generaties van de natuur kunnen genieten. Daarom werken Duiven en Westervoort samen aan biodiversiteit. Dit doen we door:

  1. Het maken van een ecologische kansenkaart. Hierop staat waar bijzondere flora en fauna te vinden zijn. Je ziet de hoe het nu is, maar ook de kansen en ambities.
  2. Vast te leggen hoe we omgaan met biodiversiteit in beleid, kaders en strategie. Zo zorgen we dat bij elk nieuw project ook aandacht is voor biodiversiteit. Denk hierbij ook aan de Wet natuurbescherming, met onder andere soortenbeleid, gedragscode, en faunabeheer.
  3. Een toetsingskader. Hiermee bepalen we wat we belangrijk en acceptabel vinden. Met dit toetsingskader kunnen we besluiten om voor sommige projecten wel of juist geen vergunning af te geven.
  4. Een actieplan met alle projecten die we de komende jaren gaan doen om de biodiversiteit te verbeteren.

Denk mee over biodiversiteit

Dit voorjaar hebben we alle inwoners van de gemeenten Duiven en Westervoort gevraagd om mee te denken over kansen en knelpunten voor biodiversiteit. Dit kon tijdens een startbijeenkomst op 7 februari 2024. En op een ecologische kansenkaart, die is gemaakt met de ideeën en suggesties van die bijeenkomst.

We bespreken de kaart nu verder met een klankbordgroep. Deze groep komt op 20 juni bij elkaar.

Ecologische kansenkaart