Waar ga jij mee aan de slag?

In veel gevallen kun je kosten besparen door je bedrijfsvoering te verduurzamen. Kijk hoe je met onderstaande tips je bedrijf klaar kunt maken voor een gezonde toekomst.

op de foto een dak van zonnepanelen en in het gebied staan windmolens

Wat doen andere ondernemers al?

Laat je inspireren door de verhalen van andere ondernemers in onze gemeenten. Zij vertellen je graag welke maatregelen zij hebben genomen om energie en grondstoffen te besparen, én hoe dit bijdraagt aan een beter bedrijfsresultaat!

Bekijk alle verhalen

Veelgestelde vragen

Circulaire economie
Ik wil circulair ondernemen. Hoe zet ik de volgende stap?

Bij het Versnellingshuis: Nederland circulair! vind je experts, kennis, een netwerk en inspiratie om aan de slag te gaan – zelf of met hulp. Daarnaast biedt de provincie via de Natuur- en Milieufederatie een circulair servicepunt voor ondernemers om ze te helpen hun circulaire doelstellingen te behalen.

Bestaan er subsidies voor circulair ondernemen?

Er zijn zeker mogelijkheden, maar je moet wel weten waar je moet zoeken. Vanuit de ministeries wordt het meeste geld verdeeld via RVO. De subsidies en andere financieringsmogelijkheden die hier staan, zijn doorgaans specifiek gericht op ondernemers.

 

Daarnaast zijn er bij lokale en regionale overheden tal van mogelijkheden, als je weet bij wie je moet zijn. Daar helpt het Servicepunt Circulair je bij, dat is opgericht vanuit de Natuur- en Milieufederaties.

Energiebesparing
Wanneer ben ik als bedrijf verplicht om energiemaatregelen uit te voeren?

Het nemen van energiebesparende maatregelen  is wettelijk verplicht. Dit is vastgelegd in de wet Milieubeheer. Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen kan jouw organisatie veel voordeel opleveren.

 

Wettelijke verplichting
De verplichting op energiebesparing staat al sinds 1993 in deze wet (artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit). Instellingen die vallen onder artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit en midden- of grootverbruiker zijn, zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.

 

Klein verbruik
0-50.000 kWh electrititeit en 0 – 25.000 m3 aardgasgebruik per jaar

 

Midden verbruik
50.000-200.000 kWh electrititeit en 25.000-75.000 m3 aardgasgebruik per jaar)

 

Groot verbruik
>200.000 kWh electriciteit en > 75.000 m3 aardgasgebruik per jaar

 

Wil je weten welke wettelijke verplichting op jouw instelling van toepassing is? Vul dan de wetchecker.

 

Erkende Maatregelenlijst
Samen met verschillende branches heeft de Rijksoverheid voor verschillende bedrijfstakken een Erkende Maatregelenlijst opgesteld. In zo’n lijst vind je maatregelen die je binnen vijf jaar terugverdient door de energiebesparing. Bij kenniscentrum Infomil vind je informatie over de energiebesparingsmaatregelen. Let op, deze lijst wordt jaarlijks uitgebreid.

 

Subsidiemogelijkheden
Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vind je informatie over subsidiemogelijkheden. Ook de Provincie Gelderland stimuleert lokale ondernemersinitiatieven voor energiebesparing.

 

Omgevingsdienst Regio Arnhem
De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) beoordeelt tijdens een bedrijfsbezoek de besparingsmogelijkheden in jouw bedrijf. ODRA gebruikt daarbij de checklist van Kenniscentrum Infomil. Als blijkt dat je inderdaad kunt besparen, moet je een plan opstellen met concrete besparingsmaatregelen. De maatregelen die binnen een periode van 5 jaar kunnen worden terugverdiend zijn verplicht.

 

Meer weten?
Op de website van Omgevingsdienst Regio Arnhem vind je informatie per branche: www.odregioarnhem.nl.

Moet een kantoor verplicht een label C hebben?

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.

 

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is. Het verplichte energielabel C geldt voor kantoren met ten minste 100 m2 oppervlakte. Zowel kantoren in combinatiegebouwen als afzonderlijke kantoren hebben een labelplicht. Hoe het eigendom verdeeld is, maakt daarbij niet uit.

 

De labelplicht geldt voor het hele kantooroppervlak. Nevenfuncties, zoals vergaderzalen of een bedrijfsrestaurant, tellen ook mee. De labelplicht geldt niet als de nevenfuncties meer dan de helft van het totale kantooroppervlak beslaan.

 

Aan welke bouwkundige ingrepen moet ik denken?
De Energiebesparingsverkenner Kantoren geeft een indicatie hoe je aan de Energielabel C verplichting kunt voldoen. Lees hier voor meer informatie.

 

RVO heeft een overzichtelijk infographic opgesteld met 15 erkende maatregelen voor energiebesparing in kantoren. Deze overlappen deels met de criteria voor energielabel C

 

Hoe vraag ik een energielabel aan?
Via een adviseur met een BRL9500-certificaat, kijk hiervoor op het Kwaliteitsregister van QbisNL.

 

Meer weten?
Voor verdere informatie kun je terecht op de website van het RVO.

 

Let op: nieuwe gebouwen moeten vanaf 1 januari 2021 bijna energieneutraal (BENG) zijn.

Subsidie en financiering
Hoe kan ik als ondernemer met een duurzame bedrijfsvoering kosten besparen?

Met een duurzame bedrijfsvoering kun je kosten besparen. Bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame energie. Bovendien kan een duurzaam of groen imago bijdragen aan het succes van je bedrijf. Je onderscheidt je van de concurrenten.

 

Bij duurzaam ondernemen gaat het om de balans tussen de 3 p’s: people, planet, profit. Dit betekent dat je in de bedrijfsvoering rekening houdt met de effecten op werknemers, het milieu en de maatschappij. Het is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Vaak leveren investeringen in duurzaamheid en energiebesparende maatregelen kostenbesparingen op.

Op de website van het Ondernemersplein vind je informatie en tips over duurzame bedrijfsvoering:

 

Bepaal wat je duurzaam wilt doen in jouw bedrijf
• Kies voor duurzame energie
• Maak gebruik van financiële regelingen
• Pak het strategisch aan
• Gebruik de Regeling Groenprojecten

 

Kijk voor meer informatie op Ondernemersplein.

Schoon vervoer
Kan ik als ondernemer de investering van een duurzame auto of laadpaal aftrekken van de belasting?

Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in een duurzame auto? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

 

• Aardgasauto’s, waterstofauto’s, volledig elektrische en plug-in hybride auto’s komen in aanmerking voor MIA onder bedrijfsmiddelcodes F 3109, G 3110, D 3111 en E 3113.
• Auto’s met dieselmotoren zijn uitgesloten voor de MIA en Vamil.
• Waterstofauto’s komen in aanmerking voor 36% MIA en 75% Vamil onder code F 3109
• Volledig elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km komen in aanmerking voor 36% MIA onder code G 3110
• Plug-in hybride personenauto’s met een CO2-uitstoot van > 0 – 30 gr/km komen in aanmerking voor 27% MIA onder code D 3111.
• Aardgasauto’s komen voor 50% in aanmerking voor 13,5 % MIA onder code E 3113.

 

Aanvragen
Je kunt MIA aanvragen binnen 3 maanden, nadat je de auto besteld hebt. De auto hoeft nog niet op kenteken te staan. De besteldatum en niet de datum waarop de auto op kenteken komt, is bepalend voor de eisen die MIA aan de auto stelt.

 

Voor meer informatie en de voorwaarden: kijk op de website van RVO.

Waar kan ik informatie vinden over vervoermanagement?

Bij vervoermanagement wordt gekeken naar de mogelijkheden die een bedrijf zelf heeft om de nadelige gevolgen voor het milieu terug te dringen.

 

Meer informatie hierover vind je op de website van Infomil.

 

Informatie om een vervoermanagementplan te ontwikkelen kun je vinden op de website van Stimular.

Actueel

Bedrijven 20 november 2023 - Bedrijven

Bedrijventerrein ’t Holland gaat voor groen

Bedrijven 8 november 2023 - Bedrijven

Subsidiemogelijkheden stimulering circulaire economie

Bedrijven 28 september 2023 - Bedrijven

Kennissessie voor bedrijven over energie besparen en wettelijke verplichtingen

Heb jij een goed idee?

Weet jij hoe we onze mooie gemeenten nog duurzamer kunnen maken? Of heb je een vraag voor onze energiecoaches?