Vragen en antwoorden startwijken Aardgasvrij

Tijdens de inloopavond van 5 oktober over de wijken die in Duiven het eerst gaan stoppen met aardgas zijn veel vragen gesteld. Hieronder vindt u een compleet overzicht van al deze vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Of heeft u een andere vraag? Stel die dan gerust via aardgasvrij@1stroom.nl

1. Ik woon in een huurwoning van Vivare. Moet ik zelf maatregelen nemen om aardgasvrij te kunnen wonen?
Grootschalige isolatie en verwarming zijn een verantwoordelijkheid van de verhuurder. Als huurder kun je wel hierop vooruitlopen door bijvoorbeeld een elektrische- of inductiekookplaat te kopen bij vervanging van het fornuis. Kleine energiebesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld tochtstrips of radiatorfolie zijn ook mogelijk. In het najaar van 2021 krijgen huurders een voucher van 70 euro voor de aanschaf van dit soort energiebesparende producten (op=op).

2. Zo ja, kan ik dan een tegemoetkoming ontvangen voor de kosten om aardgasvrij te kunnen wonen?
Nu (nog) niet. Wel komt de gemeente met vouchers voor kleine energiebesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld radiatorfolie en tochtstrips (op=op). Als inwoner ontvangt u binnenkort een brief met de waardebon van 70 euro en instructies om deze in te leveren.

3. Mocht Vivare moeten zorgen voor aardgasvrij wonen; is er dan goede samenwerking en communicatie tussen Vivare en Gemeente Duiven?
In het selectieproces van de startwijken zijn gesprekken gevoerd tussen belangrijke stakeholders en de gemeente. Zo ook met Vivare, om hun plannen met betrekking tot verduurzamen van woningen mee te nemen. Daarnaast wil Vivare ook graag betrokken zijn in het proces richting het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen

4. Wordt er naast de ombouw van warm watervoorziening ook gedacht aan aanpassing van koken?
Ja. De ombouw van de warmwatervoorziening op zich is een zeer grote opgave, waar de aanpassing van koken een uitwerking/gevolg van is. U kunt overstappen op bijvoorbeeld een elektrische kookplaat of inductieplaat.

Op een geografisch kaartje is te zien waar de warmteleidingen van het warmtenet in Duiven, Westervoort en Arnhem liggen.

Op een geografisch kaartje is te zien waar de warmteleidingen van het warmtenet in Duiven, Westervoort en Arnhem liggen.

5. Waar liggen al warmteleidingen?
Het warmtenet in Duiven, Westervoort en Arnhem is met rode leidingen in beeld gebracht.

6. Klopt het dat waar de riolering wordt vervangen er ook een warmtenet aangesloten kan worden?
Er wordt op de korte termijn gekeken naar de beste koppelkansen. Daar waar al werkzaamheden gepland zijn en de grond open gaat, biedt dit mogelijkheden voor alternatieven voor aardgas met de minste gevolgen.

7. Wat zijn de consequenties voor de aansluitingen van het bestaande leiding netwerk in mijn woning?
In principe geen; de huidige leidingen en radiatoren blijven in gebruik bij bijvoorbeeld een warmtenet. Kiest u voor een individuele warmtepomp, dan moeten radiatoren worden vervangen voor lage-temperatuur radiatoren, of aangevuld worden met vloerverwarming. Bij een warmtenet hoeft er aan de radiatoren en leidingen niets te veranderen behalve de plaatsing van de warmte-afleverset waar nu de Cv-ketel hangt.

8. Is mijn huidige Cv-ketel geschikt voor de nieuwe warmtebron, of komt deze te vervallen?
Op den duur zullen de meeste traditionele Cv-ketels verdwijnen, omdat deze op aardgas werken.

9. En zo ja, is dan de huidige Cv ruimte geschikt om als “knooppunt locatie” de leidingen te verdelen vanuit het bestaande leidingnet?
Dit hangt af van de warmtebron. Een warmtenet kan op verschillende plekken de woning binnenkomen, zoals via de kruipruimte, begane grond of via de gevel. Terwijl Cv-ketels veelal op zolder hangen. Een warmtepomp kan mogelijk wel op de plek van de ketel komen. Dit blijft maatwerk.

10. Voor wie zijn de kosten voor het aanleggen en aansluiten van de warmteleiding en de juiste riolering naar en in het huis?

 • De kosten in huis zijn voor de eigenaar van de woning. In het klimaatakkoord is opgenomen dat het stoppen met aardgas woonlastenneutraal voor bewoners gebeurt. Dit houdt in dat de maandelijkse financieringslasten niet hoger zijn dan de besparing op de energierekening. Dit kan bijvoorbeeld wel inhouden dat er grote investeringen moeten worden gedaan die zichzelf later terugverdienen.
 • De kosten zijn afhankelijk van het type woning. Denk hierbij aan bouwjaar, energielabel, vrijstaand/tussenwoning, etc.
 • Er zijn verschillende subsidie- en lening mogelijkheden; mogelijk komen er meer in de toekomst.

11. Er is geen kruipruimte onder het huis, wel een kleine kelder. Waar komt de aansluiting?
Als er een warmtenet komt, dan zal goed gekeken worden naar de verschillende mogelijkheden om de warmteleiding de woning in te krijgen. Wellicht via de kelder als die bereikbaar is vanuit de straatkant. Als de Cv-ketel op zolder hangt, dan is een stijgleiding aan de buitenkant van de gevel mogelijk logischer. Of via de dakgoot, als meerdere huizen dezelfde aanpak behoeven. Dit zal nog goed onderzocht worden.

12. Moeten er aanpassingen worden gedaan in het huis? Of komt er een aansluiting waar nu de Cv zit? De Cv hangt in de keuken waar geen kruipruimte is.
Ja, er zijn aanpassingen nodig. Dit verschilt per woning en het gekozen alternatief voor aardgas. Zodra er definitief een alternatief is, wordt duidelijk wat er aan de woning moet gebeuren.

13. Wij hebben het plan om een nieuwe aanbouw te plaatsen waar een badkamer komt (< 1jaar). Wij willen daar vloerverwarming plaatsen; moeten we al ergens rekening mee houden met bijvoorbeeld de aansluiting?
Vloerverwarming is altijd een goede keuze. Dit is onafhankelijk van de uiteindelijke warmtebron.

14. Waarom wachten als er al een aansluiting op het warmtenet voor de deur ligt?
Een warmtenet is een voorbeeld van een collectieve warmtevoorziening. Wanneer buurten of wijken zich gaan aansluiten, moeten er veranderingen worden doorgevoerd in de woning, en hier is het belangrijk dat iedereen die dat wil, mee moet kunnen doen.

15. Mijn huidige cv ketel is 12 jaar oud, wat is het advies daarmee te doen, vervangen, wachten?
De vraag is of deze ketel nog 8 jaar mee gaat (gelet op de doorlooptijd). Het hangt ook samen met uw mogelijkheden.  Het advies is om goed onderhoud te blijven doen, en afhankelijk van hoe lang de ketel nog meegaat een keuze maken voor of:

 • Vervangen door te kopen, of;
 • Vervangen door een tijdelijk huurcontract. Gaat de ketel morgen stuk, dan is het logischer om te kopen. Maar over drie jaar bijv. waarschijnlijk niet meer. In uw koopwoning kunt u nu ook kiezen voor een (individuele) warmtepomp, dan kunt u deze plaatsen op het moment dat dit u uitkomt.

16. Hoe gaan we ons huis dan verwarmen?
Er zijn verschillende warmtebronnen: denk hierbij aan de installatie van een elektrische warmtepomp, maar bijvoorbeeld ook aan aansluiting op het warmtenet. De warmtebron kan verschillen, denk hierbij aan restwarmte van de industrie, maar in de toekomst mogelijk ook aardwarmte (dit is nu nog in de onderzoeksfase).

17. Wie gaat dat betalen?

 • De kosten in huis zijn voor de eigenaar van de woning. In het klimaatakkoord is opgenomen dat het stoppen met aardgas woonlastenneutraal voor bewoners gebeurt. Dit houdt in dat de maandelijkse financieringslasten niet hoger zijn dan de besparing op de energierekening. Dit kan bijvoorbeeld wel inhouden dat er grote investeringen moeten worden gedaan die zichzelf later terugverdienen.
 • De kosten zijn afhankelijk van het type woning. Denk hierbij aan bouwjaar, energielabel, vrijstaand/tussenwoning, etc.
 • Er zijn verschillende subsidie- en leningmogelijkheden, mogelijk komen er meer in de toekomst.

18. Wat moeten we in ons huis aanschaffen?
Isoleren is een goede zogenaamde ‘geen spijt’ maatregel. Hiermee bespaart u nu al op de energierekening en bereidt u uw huis voor op alternatieve warmtebronnen waarvan de aanvoertemperatuur van warm water vaak wat lager ligt dan bij aardgas.

19. Zijn er andere energiebesparende alternatieven?
Met het stijgen van de tarieven is besparen altijd zinvol. Maak een afspraak met een energiecoach bij de gemeente voor advies op maat.

20. Hoe wordt het verbruik van stadsverwarming gemeten?
Stadsverwarming reken je af in gigajoule. Hiervoor wordt een slimme meter geplaatst bij de afleverset van de warmte. De afleverset geeft warmte af aan jouw leidingsysteem, en die hoeveelheid wordt bijgehouden.  1 gigajoule stadswarmte is ongeveer 31.58 m³ aardgas.

21. Kunnen jullie garanderen dat de gebruiksprijs van stadsverwarming niet hoger wordt dan de huidige gebruiksprijs bij gasverwarming?
Ja dit is landelijk vastgelegd in de Warmtewet, maar vanwege de stijgende gasprijzen ontstaat hier landelijk steeds meer discussie over. In de Warmtewet 2.0, die waarschijnlijk in 2023 gereed is, wordt gekeken of er maximumtarieven kunnen worden gekoppeld aan stadswarmte die losstaan van de gasprijs.

22. Als je je voortuin binnenkort gaat vernieuwen, dan is het handig dat de aanleg van stadsverwarming onder de tuin alvast naar voren wordt geschoven, zodat de voortuin niet nog een tweede keer open hoeft voor die aanleg. Zijn daar mogelijkheden voor?
Helaas is dit in de praktijk niet mogelijk. Dit komt doordat de warmteleidingen in de straat en naar de woning in één keer aangelegd worden. Anders zou de aanleg duurder worden en ook meer overlast veroorzaken. Ook is niet zeker dat er een warmtenet wordt aangelegd. Dit ligt nu nog geheel open.

23. Zijn de cv leidingen in huis goed genoeg voor stadsverwarming, of moet er een nieuw systeem in huis worden aangelegd?
Voor stadsverwarming zijn de leidingen eigenlijk altijd geschikt.

24. Komt er nog een of meerdere extra apparaten in huis voor de stadsverwarming? Zo ja, welke?
Ja een afleverset. Deze is ongeveer 50×50 en 25 cm diep. Hiermee wordt warmte afgegeven aan de leidingen in de woning en wordt het warme water verzorgd.

25. Welke alternatieven voor aardgas worden overwogen?
Alle mooie woorden over waterstof en biogas, helaas is er geen grootschalig te gebruiken alternatief voor aardgas. Er zijn meerdere alternatieven, daarom wordt er per wijk/woonplaats gekeken naar de beste. Er wordt onderscheid gemaakt tussen individuele alternatieven (bijv. warmtepomp) of collectieve alternatieven (warmtenet), waarbij er verschillende warmtebronnen mogelijk zijn. Hierin zijn ook toekomstige innovaties meegenomen zoals aardwarmte. In Hoofdstuk 4 van de visie gaan we hier dieper op in, deze is te lezen op samen1nergie.nl of aan te vragen via aardgasvrij@1stroom.nl.

26. Wordt er alleen gekeken naar verbruik van aardgas en alternatieven daarvoor of ook naar energiebesparende maatregelen?
Uiteraard is energie besparen verstandig. Neem contact op met een energiecoach voor advies op maat.

27. Hoe verhoudt zich dit tot al genomen maatregelen om gasverbruik te reduceren? Er zijn al veel huishoudens die (kostbare) maatregelen hebben genomen, zoals het plaatsen van een (hybride) warmtepomp.
Een eigen warmtepomp kan je blijven gebruiken; je bent dan al van het gas af. Een hybride warmtepomp zal moeten worden vervangen.

28. Wij hebben een eigen woning. Wie gaat de apparatuur vervangen?
Afhankelijk van het warmte-alternatief kan het vervangen van de ketel een ingewikkelde opgave zijn. Installatiebedrijven bewegen mee met de technieken en hebben kennis van het installeren van aardgasvrije alternatieven.

29. Is er reeds een keuze gemaakt dan wel voorkeur vanuit de gemeente?
De Transitievisie Warmte is een verkenning naar mogelijke alternatieven op aardgas. In de visie heeft de gemeente een inventarisatie gemaakt van de kansrijke warmte-alternatieven en wijken voor het loskoppelen van aardgas. De gemeente heeft geen besluit genomen over de alternatieven. We hebben een volgorde bepaald waaruit startwijken zijn ontstaan. Dit wil zeggen dat we samen met inwoners van deze wijken als eerste aan de slag gaan om de doelstelling ‘aardgasvrij’ te behalen.

30. Welke impact heeft dat op de woning? Moet er lage temperatuur verwarming komen?
Dit heeft te maken met aanvoertemperatuur van het water. Bij een warmtepomp of een laag temperatuur warmtenet is dit lage temperatuur, waarbij vloerverwarming of grotere radiatoren naast goede isolatie mogelijk nodig zijn. Hier wordt tijdens het vervolgtraject goed onderzoek naar gedaan en advies over gegeven.

31. Wat is in de tussentijd handig om te doen als de huidige cv ketel aan vervanging toe is? Een grote investering in een nieuwe ketel of hybride ketel lijkt dan niet handig.
Een hybride ketel is duur en niet echt verstandig. Een aanrader is om na te denken over de keuze die u gaat maken wanneer aardgas verdwijnt. Dit hangt af van uw situatie. Vraag advies op maat aan een energiecoach.

32. Worden de woningen aangesloten op stadsverwarming of verwarming via een warmtepomp?
Dit is nog niet besloten. Er is wel duidelijk dat bijvoorbeeld de uitbreiding van het warmtenet kansrijk is voor De Vergert. Dit is een collectieve voorziening. Als inwoner kunt u ook kiezen voor een individuele oplossing, zoals een warmtepomp. Beide alternatieven op aardgas vragen aanpassingen aan de woning.

33. Moet ik nieuwe pannen kopen?
Soms is het noodzakelijk bij overstap op inductie, maar niet altijd.

34. Waarom is er voor deze startwijk gekozen?
Er is gekeken naar hoe wijken scoren op de volgende criteria: koppelkansen met bestaande werkzaamheden, gelijkvormige woningen/corporatiebezit, aansluiting op bestaand warmtenet, bestaande initiatieven. Op pagina 41 van de transitievisie is te lezen hoe de startwijken als kansrijk zijn aangemerkt op basis van deze criteria. Deze is te lezen op samen1nergie.nl of aan te vragen via aardgasvrij@1stroom.nl.

35. Hoe ziet de planning eruit; gaat de 8 jaar pas in na 2030 of eerder?
In 2030 moeten landelijk 1,5 miljoen bestaande woningen van het aardgas af zijn. Deze doelstelling gaat verder door naar de gemeenten, maar het is geen harde deadline. Wel is het zo dat de opgave erg groot is en we op tijd moeten beginnen. In het Klimaatakkoord staat dat de gemeente in samenspraak met betrokken stakeholders bepaalt op welke datum daadwerkelijk de toelevering van aardgas wordt beëindigd en legt dit vast in de wijkuitvoeringsplannen. Hierin moet rekening gehouden worden met voldoende tijd, in ieder geval acht jaar.

36. Wellicht grote verbouwingen noodzakelijk, wie helpt met de financiering?
Er zijn een aantal mogelijkheden zoals de energiebespaarlening. Vraag advies op maat aan een energiecoach of neem telefonisch contact op met de gemeente.

37. Waar kan de bewoner op terugvallen indien het niet betaalbaar is?
De kosten in huis zijn voor de eigenaar van de woning. In het klimaatakkoord is opgenomen dat het stoppen met aardgas woonlastenneutraal voor bewoners gebeurt. Dit houdt in dat de maandelijkse financieringslasten niet hoger zijn dan de besparing op de energierekening. Dit kan bijvoorbeeld wel inhouden dat er grote investeringen moeten worden gedaan die zichzelf later terugverdienen.

38. Als ik niet mee doe, wat gebeurt er dan?
Op dit moment is niemand verplicht om mee te doen. Wel hebben we landelijk de doelstelling om van het aardgas af te gaan, dus zal het aardgas ooit worden afgekoppeld in de wijk. Als stadswarmte mogelijk en wenselijk is kunt u daaraan meedoen. U kunt ook voor een individuele oplossing kiezen (warmtepomp); de kosten verschillen per alternatief. Vaak is het voordeliger om mee te doen aan een collectief.

39. Wordt waterstof in de transitie meegenomen?
Waterstof wordt grootschalig onderzocht, maar is op dit moment niet veilig genoeg om te implementeren. Mogelijk over 20 jaar pas, en aangezien we landelijk 85% van de bestaande huizen van aardgas moeten halen, hebben we de tijd niet om daarop te wachten.

40. Ik heb gehoord dat alleen het allerduurste bedrijf, Vattenfall, mag leveren.
U mag altijd uw eigen elektriciteitsleverancier kiezen. Alleen de warmteleverancier staat vast. Op de warmteleverancier wordt toezicht gehouden door de Autoriteit Consument en Markt, en de gemeente zal in samenspraak met de bewoners ook afspraken met de warmteleverancier over voorwaarden en tarieven.

41. Ik hoor tegenstrijdige berichten over de optie aardwarmte.
In de regio zijn proefboringen gedaan om de potentie van aardwarmte te onderzoeken. Deze data worden op dit moment geanalyseerd en geïnterpreteerd. We volgen dit als gemeente.

42. Moet nu ik nu wel of geen nieuwe verwarmingsketel aanschaffen, als deze aan vervanging toe is?
Vraag advies op maat aan een energiecoach of neem telefonisch contact op met de gemeente.

43. Zijn er tegemoetkomingen/subsidieregeling en zo ja, waarvoor dan?
Vraag advies op maat aan een energiecoach of neem telefonisch contact op met de gemeente.

44. Hoe kunnen we ons huis beter isoleren? Zijn of komen er mogelijkheden om isolatie toe te passen op de buitenmuren?
Vraag advies op maat aan een energiecoach. Van buitenaf kan zeker. Dit is een flinke operatie, maar het resultaat is goed.

45. Wordt de ombouw van de woning gesubsidieerd?
Vraag advies op maat aan een energiecoach of neem telefonisch contact op met de gemeente.

46. Mag je oom je eigen energievoorziening verzorgen?
Dat mag. Een warmtenet is een voorbeeld van een collectieve voorziening, maar je bent momenteel als woningeigenaar niet verplicht om aan te sluiten. Individuele oplossingen zijn ook mogelijk.

47. De werkzaamheden worden uitgevoerd samen met het aanleggen van een nieuwe riolering. Het lijkt er dus op dat er al een keuze is gemaakt om nieuwe leidingen ergens voor aan te leggen.
Een warmtenet is kansrijk op basis van de geplande werkzaamheden (het aanleggen van een nieuwe riolering), wat een koppelkans is. Daarnaast zijn er veel gelijkvormige (dezelfde) woningen en corporatiebezit. In de Vergert zijn er ook nog concrete kansen voor de inzet van restwarmte. Hierdoor zijn deze wijken als kansrijk aangemerkt voor een warmtenet, hoewel het nog geen definitief besluit is.

48.  Kunnen bewoners nog serieus invloed uitoefenen op het besluit?
Er is geen keuze gemaakt, slechts een verkenning van de mogelijkheden en koppelkansen. Deze mogelijkheden worden verder uitgewerkt met inwoners in de wijk in de wijkuitvoeringsplannen. We doen het samen, en uiteindelijk is het doel om een plan te realiseren die het beste past in de wijk en bij de inwoners.

49.  Kan en mag ik een water-water warmtepomp gaan installeren waarbij er geboord moet worden naar grondwater als alternatief?
Vraag advies op maat aan een energiecoach of neem telefonisch contact op met de gemeente.

50. Klopt het dat in ieder geval elk huis minimaal de mogelijkheid krijgt tot aansluiting op een warmtenet?
Nee, omdat een warmtenet niet overal het beste alternatief is.

51. Kan de gemeente niet gelijktijdig het overleg met bewoners van beide beoogde wijken starten? Dit om zekerheden te bieden en onnodige financiële kosten voor bewoners te voorkomen, voor bijvoorbeeld vervanging cv, vernieuwing oprit al dan niet uitstellen, bomenplant e.d.
We kunnen niet alle wijken in één keer aanpakken omdat de opgave daarvoor te groot is. De transitievisie is een verkenning van warmte-alternatieven en geeft een tijdspad weer. De precieze invulling per wijk volgt in de wijkuitvoeringsplannen.

52. Moet alles aan je huis al duurzaam aangepast zijn, alvorens te kunnen overgaan op een gasvrije woning?
Omdat verwarmen met aardgas vaker op een hogere temperatuur is dan alternatieven op aardgas, is isoleren nodig. Hierdoor gaat minder warmte verloren. Het is ook afhankelijk van het soort alternatief op aardgas. Het verduurzamen is met de huidige tariefstijgingen wel heel verstandig. Plan een afspraak in met een energiecoach voor advies op maat.

53. Mogen we tijdens de ombouw in onze woning blijven?
Dit is zo niet te zeggen; dit hangt niet zo zeer samen met de ombouw als wel met de verduurzaming. Het hangt hierbij sterk af van de gekozen maatregelen.

54. Wat gebeurt er met de oude infrastructuur (gasnet) in de wijk?
Op dit moment is de regelgeving zo dat niet gebruikte leidingen moeten worden verwijderd. Het is nog landelijk onduidelijk of dit zo blijft.

55. Hoe wordt mijn verwarming aangesloten op het stadsverwarmingsnet?
Via een afleverset in de woning. Hiermee wordt warmte afgegeven aan de leidingen in de woning en wordt het warme water verzorgd.

56. Moet ik de installatie ook aanpassen?
Voor aansluiting op een stadswarmtenet in principe niet. Een belangrijke stap is isoleren. De aanvoertemperatuur van warm water ligt doorgaans lager dan bij warm water verwarmd op aardgas, dus het is belangrijk dat er zo min mogelijk warmte verloren gaat. Voor advies op maat kunt u een afspraak inplannen met een energiecoach of telefonisch contact opnemen met de gemeente.

57. Wat is de hardheid van het beleid van het Rijk in deze. Kunnen gemeenten daar van afwijken of niet doen en wat zijn de consequenties voor de gemeente en de burgers?
Gemeenten zijn verplicht aan het Rijk om een transitievisie warmte op te stellen in 2021 en daarna te starten met wijkuitvoeringsplannen. Inwoners zijn niet verplicht om aan te sluiten; momenteel kan de gemeente of een warmteleverancier dit ook niet eisen. We staan wel landelijk voor de opgave om aardgasvrij te worden, dus uiteindelijk zal de gebouwde omgeving aardgasvrij worden.

58. Hebben de burgers in dit proces van transmissie een bezwaar- en of een beroepsmogelijkheid?
Ja, maar niet nu omdat er geen verplichting voor inwoners is.

59. Vanaf 2050 wordt geen afval meer verbrand, dus geen stadsverwarming meer. Dat sluit precies aan op de periode dat de gemeenten van het gas af moeten zijn. Wordt daar ook beleid op gemaakt?
Ja, hier wordt zeker rekening mee gehouden. Er zijn nu veel onderzoeken naar innovatieve alternatieven op aardgas, zoals aardwarmte of eventueel waterstof. Daar kunnen we nu nog niets mee, maar dit biedt perspectief voor de toekomst. Uiteraard wordt constant gekeken naar de inzetbaarheid van innovaties.

60. Welke mogelijkheid hebben wij om nu al een nieuwe elektrische cv ketel en boiler te plaatsen? Wat zijn de alternatieven?
Een elektrische cv-ketel kan maar is erg duur in gebruik; een warmtepomp is duurder in aanschaf maar veel goedkoper in het gebruik.

61. Daarvoor is 400 volt nodig wat niet bij ons in huis ligt. Hoe gaat dat?
Dit is waarschijnlijk wel in de woning aanwezig, maar niet aangesloten. In heel oude woningen moet soms een nieuw stuk kabel worden gelegd. Dit brengt extra kosten met zich mee. Of 400 volt daadwerkelijk noodzakelijk is, hangt af van uw situatie. vraag een energiecoach om advies.

62. Wat doen inwoners in een startwijk met de cv-ketel?
De vraag is of deze ketel nog 8 jaar meegaat. Het hangt ook samen met uw mogelijkheden. Voor 2030 gaat er niets gemeenschappelijks gebeuren.  Het advies is om goed onderhoud te blijven doen, en afhankelijk van hoelang de ketel nog meegaat een keuze maken voor of:

 • vervangen door te kopen, of;
 • vervangen door een tijdelijk huurcontract. Gaat de ketel morgen stuk, dan is het logischer om te kopen. Maar over drie jaar bijv. waarschijnlijk niet meer. In uw koopwoning kunt u ook kiezen voor een (individuele) warmtepomp dan kunt u deze plaatsen op het moment dat dit u uitkomt.

63. Als de warmteleiding er al ligt, is het dan op individuele schaal ook op korte termijn al mogelijk om van het aardgas af te gaan en een aansluiting op het stadsverwarmingsnet te nemen? Op welke termijn kan dat? Wat zijn de kosten? Hoe verhouden deze kosten zich ten opzichte van een overstap tegelijk met de hele straat/ wijk?
De verwachting is dat de overstap maken met de hele straat of wijk tegelijkertijd vrijwel altijd voordeliger zal zijn en minder vaak overlast geeft (vooral één keer flink maar daarna klaar). Naarmate wijkuitvoeringsplannen worden gemaakt worden deze vragen steeds concreter.

64. Stoppen met aardgas pas na 2030 is wat mij betreft om klimaatpolitieke maar zeker ook om eerder geschetste praktische redenen geen reële optie. Ik hoor graag wat de mogelijkheden voor een snellere overstap zijn.
Individuele oplossingen zijn een optie. Neem hiervoor contact op met de gemeente of maak een afspraak met een energiecoach.

65. Wat gebeurt er met de afgekoppelde gasleidingen?
Volgens de huidige regelgeving moeten deze uiteindelijk worden verwijderd. Het is onduidelijk of dit zo blijft.

66. Er wordt gesproken over eventuele rioleringswerkzaamheden in de straat, wat houden deze werkzaamheden in/ wat staat ons dan te wachten en binnen welke termijn zal dat zijn?
De exacte werkzaamheden zijn nu nog niet bekend. Het riool in de Vergert en Centrum-oud zuid is relatief oud. Nader onderzoek en diverse afwegingen in de gehele openbare moet nog plaatsvinden. Dit wordt een proces samen met inwoners. Vervanging van het gehele riool in de straat ligt in de verwachting. Mede hierom is uw wijk een startwijk. Werkzaamheden kunnen dan gecombineerd worden uitgevoerd. We verwachten dat uitvoering per straat zal plaatsvinden en dat die op zijn vroegst vanaf 2028 starten. Voordat dan de hele wijk klaar is kan het wel eens enkele jaren duren.

67. Wat is een ringleiding? Volgens mensen die al langere tijd in onze buurt wonen ligt er nog geen vergelijkbaar netwerk in de grond namelijk.
Ringleidingen zijn de hoofdleidingen van het warmtenet. Een ringleiding betekent dat de hoofdleidingen met elkaar in een gebied verbonden zijn en het water door kunnen pompen. Zij zijn in rood aangegeven op het kaartje via het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen.

68. Welke leverancier zorgt voor de energie voorziening of verkrijgen we energie van warmte uit verbranding bij de AVR?
Hoewel de uitbreiding van het bestaande warmtenet kansrijk is, is dit nog geen uitgemaakte zaak. Het huidige warmtenet wordt door restwarmte van de AVR verwarmd. Ook de AVR heeft duurzaamheidsambities en moet CO2 reduceren, dus in de toekomst zal de CO2-uitstoot verminderen. In de tussentijd houden we nieuwe ontwikkelingen in de gaten.

69. Hoe krijgen we de geleverde energie in huis?
Via een overdrachtspunt in de woning.

70. Wordt het ook een warm water voorziening en hoe is dit circuit gescheiden met de voorziening van het warmte water voor verwarming?
Hier komt ook een afleverset waar het warme drinkwater wordt opgewarmd.

71. Wie betaalt bijvoorbeeld de nieuwe kookplaat?
De woningeigenaar of huurder (tenzij anderszins overeengekomen met verhuurder) is hiervoor verantwoordelijk.

72. Als ik per se niet mee wil doen zijn er dan andere mogelijkheden bijvoorbeeld een subsidie voor een warmtepomp of pellet kachel cv?
Voor pellet kachels is er geen subsidie meer. Wel voor warmtepomp en isolatie maatregelen. Actuele subsidies zijn te vinden in de energiesubsidiewijzer.

73. Kan ik mijn huidige thermostaat behouden en werkt het ook goed op vloerverwarming?

 • Bedenk in welke ruimtes je vloerverwarming wilt. Is de vloerverwarming overal de hoofdverwarming? Of gebruik je het als bijverwarming?
 • Kies voor een erkende installateur en vraag hem om een transmissie- en leidingweerstandsberekening.
 • Gebruik geen aluminium. Niet in de vloerverwarmingsset, niet in de leidingen, de kranen of de radiatoren. Aluminium is niet geschikt voor toepassing bij stadswarmte.
 • Niet alle kunststof leidingen zijn geschikt. Gebruik alleen kunststof leidingen met een Kiwa productcertificaat. Leidingen voor vloerverwarming moeten aan 2 speciale eisen voldoen. Als eerste moeten ze geschikt zijn voor minimaal 6 bar. Ten tweede voor een temperatuurprofiel klasse 4 of 5. Dit moet met tekst op de buis zijn aangegeven.
 • Kies voor een vloerverwarmingsset speciaal voor stadswarmte. Koop dus niet een set die bedoeld is om aan te sluiten op een cv-ketel.
 • Plaats de vloerverwarmingsset niet in de meterkast. Door een extra warmtebron in de ventilatie in de meterkast te plaatsen loop je het risico op legionella in de drinkwaterleidingen. De ventilatie in de meterkast is daar niet op ontworpen. Bovendien moeten de leidingen in de meterkast vrij bereikbaar blijven.
 • Sluit de set zo aan, dat een kamerthermostaat of nachtverlaging er geen invloed op heeft. Vloerverwarming is een traag systeem en vraagt een ander gebruiksgedrag. Nachtverlaging is mogelijk en kan energie besparen. Vloerverwarming werkt het beste als de temperatuurvariaties tussen dag en nacht beperkt blijven tot enkele graden.

74. In de brief aan de startwijk Centrum/Oud Zuid staat dat er al warmteleidingen liggen. Klopt dat wel?
In de buurt van deze straten ligt al een warmteleiding, in Duiven west, met de capaciteit om het gebied te verwarmen.

75. Ik woon in een wijk die is aangewezen als startwijk. Moet ik nu ook een combiwarmtepomp plaatsen als ik mijn CV ketel moet vervangen na 1 januari 2026?
Als u in een wijk woont die is aangewezen als startwijk en uw wijk gaat binnen tien jaar van het gas af dan bent u niet verplicht om een combiwarmtepomp te plaatsen als u uw ketel na 1 januari 2026 gaat vervangen.  Dit is door de minister aangegeven in de kamerbrief  over het actieplan hybride warmtepompen. Wij raden u aan om te overwegen om een nieuwe ketel niet te kopen maar deze te huren met het recht de overeenkomst eerder op te zeggen Ook kunt u als woningeigenaar zelf mogelijk eerder van het gas af gaan. Neem voor gratis advies een afspraak met een energiecoach.