Privacy

Iedereen heeft recht op privacy. Daarom gaat Samen1nergie zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens.

Verwerking van uw gegevens

Samen1nergie verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. Samen1nergie verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze gegevens aan ons verstrekt.

Recht op privacy

Iedereen heeft recht op privacy. Samen1nergie verstrekt uw (persoons)gegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij Samen1nergie daartoe wettelijk recht op heeft. Voor de omgang met persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens gebruikt Samen1nergie niet voor commerciële doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen

Samen1nergie gaat veilig om met uw persoonsgegevens. Hiervoor neemt Samen1nergie maatregelen om misbruik, verlies en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

Geheimhoudingsplicht

Samen1nergie maakt deel uit van de gemeenten Duiven & Westervoort. Medewerkers van de gemeenten Duiven &Westervoort hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast hebben alleen medewerkers toegang tot persoonsgegevens die daartoe bevoegd zijn en de persoonsgegevens ook nodig hebben voor een goede uitoefening van de functie. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

Uitbesteden van bewerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens deelt Samen1nergie in principe niet met derden, maar het komt voor dat wij de verwerking van uw gegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij met deze partij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens.

Bewaartermijn

Samen1nergie bewaart de verzamelde gegevens alleen voor de duur waarin dit (wettelijk) noodzakelijk is. Ook worden alleen gegevens bewaard die nodig zijn voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Uw gegevens op onze website

Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie gebruikt Samen1nergie nooit voor het identificeren van individuele personen. Samen1nergie gebruikt persoonsgegevens, die via de website worden verzameld, alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens alleen om op uw aanvraag of verzoek te reageren.

Cookies

Samen1nergie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee optimaliseren wij onze website.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging Privacyverklaring

Samen1nergie kan deze privacyverklaring altijd wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van Samen1nergie gepubliceerd zijn.

Meer informatie

Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens, over uw rechten en/of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@1stroom.nl of via het telefoonnummer (088) 695 3184. Wilt u meer weten over privacy, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.