Alle gemeentes in Nederland moeten van de Rijksoverheid vastleggen hoe zij gaan stoppen met het verbruik van aardgas. In een zogenoemde Transitievisie Warmte brengen experts in kaart welke wijken tussen nu en 2050 van het gas gaan. In alle gemeentes wordt een wijk geselecteerd die het eerst wordt afgekoppeld. Zo’n wijk wordt ook wel een startwijk genoemd.

Kosten

De overheid eist dat de gemeentes ervoor zorgen dat alle inwoners in staat zijn om met aardgas te stoppen. Er mag dus niemand worden uitgesloten. De landelijke overheid heeft inmiddels subsidies beschikbaar gesteld om energiebesparende maatregelen te treffen. Tot op heden is niet duidelijk hoe de transitie op de lange termijn wordt bekostigd. Dat hoeven we nu ook nog niet precies te weten. Er worden volop nieuwe technieken ontwikkeld en elke wijk heeft acht jaar de tijd om de overstap te maken. Het is dus niet zo dat we van vandaag op morgen ineens in de kou komen te zitten.

Analyse

Voor de gemeentes Duiven en Westervoort wordt de Transitievisie Warmte opgesteld door deskundigen van De WarmteTransitieMakers. Zij maken een analyse van een aantal zaken die samen bepalend zijn voor de overstap naar aardgasvrij. Zo zijn het bouwjaar van een woning en een energielabel van belang. Recent gebouwde woningen zijn met energiebronnen met een lage temperatuur vaak uitstekend te verwarmen. Denk bijvoorbeeld aan het verwarmen van een woning via aardwarmte door middel van een warmtepomp. Dankzij de analyse wordt duidelijk welke energiebronnen het best passen bij welke wijken.

Werk combineren

De volgorde van wijken die stoppen met aardgas wordt bepaald door meerdere factoren. Wijken waar woningcoöperaties veel woningen bezitten, kunnen gemakkelijker worden afgekoppeld. Ook van belang is of er urgent werkzaamheden aan de riolering moeten plaatsvinden. En er zijn ook wijken waar Vattenfal het warmtenet sowieso wil uitbreiden. Het bepalen van de volgorde van aardgasvrije wijken is een complexe puzzel, die door De WarmteTransitieMakers en de gemeentes wordt gelegd. Het resultaat daarvan staat in de Transitievisie Warmte die in december 2021 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Inspraak

Uiteraard willen de gemeentes deze belangrijke transitie zoveel mogelijk samen met de inwoners oppakken. Zodra een wijk aan de beurt is, kunnen de bewoners gaan meedenken over alternatieve energiebronnen. Via de website Samen1nergie.nl en de wijkraden blijft u op de hoogte van de stand van zaken in uw wijk.

Het proces

November 2021
Burgemeesters en wethouders van Westervoort hebben de Transitievisie Warmte van Westervoort  op 8 november vastgesteld.

December 2021
Dinsdag 21 december is er een debattafel over de Transitievisie Warmte in Duiven.

Januari 2022
De gemeenteraad van Duiven neemt 18 januari een besluit over de Transitievisie Warmte in Duiven.

Veelgestelde vragen

Stoppen met aardgas is ingrijpend. Inwoners hebben veel vragen over aardgasvrij wonen. Ga voor antwoorden op de veelgestelde vragen naar samen1nergie/veelgesteldevragen

Meer vragen

Tijdens de inloopavond van 5 oktober 2021 over de wijken die in Duiven het eerst gaan stoppen met aardgas zijn veel vragen gesteld. Een compleet overzicht van al deze vragen en antwoorden vind je hier.

Aanvragen Transitievisie Warmte

Het voorstel voor de Transitievisie Warmte voor Duiven en Westervoort kunt u aanvragen via samen1nergie@1stroom.nl

Nieuwsberichten

Alternatieve energiebronnen in Duiven en Westervoort
Warmtevraag: Hoeveel warmte heeft een specifieke wijk nodig? 
Warmteprofiel bepalend voor keuze alternatieve energiebron
Bouwjaar van belang voor aardgasvrij wonen
Hoeveel energie is er eigenlijk te besparen?
Wat heb je eigenlijk aan een energielabel?
Gasloos wonen: Hoe doe je dat eigenlijk? 
Zuinig met energie is een gedragsverandering
Waterstof als alternatief voor cv-ketel op aardgas?
Waarom gaan we van het aardgas af?
Aardgas verdwijnt ook in de gemeenten Duiven en Westervoort
Stappenplan Aardgasvrij wonen
Verkiezing duurzaamste huis van Nederland
Met een warmtepomp bespaar je veel

De huizen in Duiven en Westervoort zijn gemiddeld genomen al best goed geïsoleerd.  Dat komt doordat de meeste woningen relatief jong zijn. Voor een aardgasvrije toekomst is dat goed nieuws. Goed geïsoleerde woningen kunnen zonder problemen gebruikmaken van warmtebronnen met een minder hoge temperatuur, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp.

De isolatiegraad van de woningvoorraad in beide gemeenten is onlangs door De WarmteTransitieMakers in kaart gebracht. De energiedeskundigen werken in opdracht van de ambtelijke organisatie 1stroom van Duiven en Westervoort aan een Transitievisie Warmte. Daarin wordt vastgelegd hoe beide gemeenten voor 2050 zullen stoppen met aardgas. Van het rijk moeten alle gemeenten in Nederland voor het eind van dit jaar een Transitievisie Warmte vaststellen.

Isolatie Duiven en Westervoort

Koplopers in isolatie

Beide gemeenten zijn koplopers in isolatie. In Duiven heeft 88 procent van alle 10.731 woningen een energielabel van A tot C. Het merendeel van de woningen in de gemeente Duiven is gebouwd in de periode 1983-2005. Ongeveer 3% van de woningen zijn vooroorlogse panden. Die zijn vaak lastig te isoleren en maken het zoeken naar een warmtealternatief extra uitdagend. In Westervoort heeft 84% van 6.729 een energielabel van A tot C. Het grootste deel van de woningvoorraad is hier in 1975 en 1991 gebouwd. Gemiddeld genomen kunnen de bewoners in Duiven en Westervoort nog tussen de 15% en 20% besparen op hun gas of warmteverbruik  door standaard isolatiemaatregelen door te voeren.

Energielabels

Energielabels

Een energielabel laat zien hoe zuinig je huis is en wat je kunt doen om je huis zuiniger te maken. Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is. Een energiezuinig huis heeft goede isolatie, triple of HR++ glas, energiezuinige verwarming en zonnepanelen. In wijken waar veel huizen staan met een C-label is stoppen met aardgas gemakkelijker dan in wijken met uitsluitend G-labels. Goed geïsoleerde huizen zijn ook met warmtebronnen met een minder hoge temperatuur comfortabel te verwarmen.