De gemeente Duiven start met financiële ondersteuning van de provincie Gelderland met verduurzaming van bedrijventerrein ’t Holland. Dit initiatief wordt uitgevoerd in samenwerking met Groene Allianties de Liemers en ondersteund door een aantal ondernemers op ’t Holland, MKB Duiven en ondernemersvereniging Lindus.

Inventarisatie

Binnenkort starten de adviseurs van Groene Allianties de Liemers met het inventariseren van de verschillende opties. Het gaat dan niet alleen om de mogelijkheden bij individuele bedrijven, maar ook collectief. Denk bijvoorbeeld aan het besparen van energie en dus kosten. Of zijn er mogelijkheden om (samen) duurzame energie op te wekken? Is er op het gebied van afval winst te behalen? Wat voor het ene bedrijf afval is, kan voor een ander bedrijf grondstof zijn.

Klimaatverandering

Ook wordt gekeken naar het verminderen van hittestress, wateroverlast en droogte. Door het treffen van maatregelen kan het bedrijventerrein zich beter voorbereiden op een veranderend klimaat. Zo blijkt dat het aanplanten van meer groen veel positieve effecten heeft. Een groener bedrijventerrein is niet alleen klimaatbestendig. De omgeving wordt tegelijkertijd ook aantrekkelijker.

Individuele wensen

De adviseurs luisteren tijdens de gesprekken aandachtig naar de ideeën van de ondernemers. Wat houdt hen bezig? Wat zijn hun ambities en plannen? Welke kansen en belemmeringen zien zij voor hun eigen bedrijf en voor het complete bedrijventerrein? De adviseurs nemen ook een koffer vol duurzame initiatieven mee. Zo ontdekken de ondernemers wat er in Duiven allemaal al gebeurt op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast krijgen zij ook advies hoe zij zelf energie kunnen besparen en welke subsidies er allemaal zijn.

Gratis advies

Alle ondernemers op ’t Holland hebben per brief een uitnodiging gekregen voor gratis advies. De gesprekken worden gevoerd door ervaren consultants van Groene Allianties de Liemers. Zij hielpen al meer dan honderd ondernemers uit de regio met het besparen van energie. De eerste twintig bedrijven die zich melden, krijgen een kosteloos gesprek ter waarde van € 500,-. Aanmelden voor een gesprek kan via de mail info@gadeliemers.nl

Startbijeenkomst

Op 21 september is er van 16.00-17.00 uur een startbijeenkomst voor ondernemers op ’t Holland. Dan worden het project, de ideeën en suggesties van de ondernemers en de vervolgstappen besproken. Ondernemers kunnen zich aanmelden door mail te sturen naar info@gadeliemers.nl