Na de hoosbuien van vorige week stroomde het riool in Alkmaar over en stroomde de poep op straat en in sommige huizen. Bewoners zijn de hele avond bezig geweest om de viezigheid op te ruimen. Dit incident toont opnieuw aan dat onze riolering niet gemaakt is voor het verwerken van grote hoeveelheden regenwater. Met afkoppelen en tegelwippen kun je dit soort vervelende situaties voorkomen.

De reacties van de bewoners in Alkmaar in het Noord-Hollands Nieuws logen er niet om. Een bewoonster kwam thuis zag óveral poep. “Echt verschrikkelijk. En het stinkt. Vooral de geur is niet wég te krijgen.” Een buurman liet weten: “Zo smerig, echt een rioollucht die je níet in je huis wenst. Goor en vies.” Helaas zullen dit soort incidenten steeds vaker voorkomen.

Maatregelen

Omdat het klimaat verandert, krijgen we steeds vaker hevige regenbuien. De riolering die in de vorige eeuw is aangelegd, is niet berekend op grote hoeveelheden regenwater. Dat kan er toe leiden dat rioolputten op straat overstromen of dat het water via de toilet in huis naar boven komt. In nieuwe wijken worden regenwater en rioolwater gescheiden ingezameld. In bestaande wijken zijn de problemen meestal met afkoppelen en tegelwippen te voorkomen.

Afkoppelen

Koppel de regenpijp af van de riolering en laat het regenwater in de tuin lopen. Dat kan bijvoorbeeld via een regenton. Dankzij zo’n regenton is er in periodes van droogte ook meer water beschikbaar voor planten in de tuin. Sowieso is meer groen in de tuin een goed idee in een warmer klimaat. Een groene omgeving is veel koeler en voorkomt hittestress. Niet voor niets is dit jaar op 30 maart 2021 de tweede editie van het Nederlands Kampioenschap tegelwippen van start gegaan.

Tegelwippen

De gemeenten Duiven en Westervoort doen dit jaar voor het eerst mee. De gemeente die vóór 30 september 2021 de meeste tegels per inwoner wipt, wint de prestigieuze Gouden Tegel. In totaal doen er 82 gemeenten mee. De gemeente Westervoort staat nu op plaats 32 en Duiven staat op 36. Dat is niet slecht maar het kan beter.

Doe ook mee

Iedereen kan zijn of haar gewipte tegels, inclusief een bewijsfoto van het resultaat, aanmelden via www.nk-tegelwippen.nl Deze worden automatisch opgeteld bij de Tegelstand van jouw gemeente. Elke maand wordt er ook een Wipper van de Maand gekozen. Deze winnaar wint een mooi prijzenpakket.

De gemeente Duiven start met financiële ondersteuning van de provincie Gelderland met verduurzaming van bedrijventerrein ’t Holland. Dit initiatief wordt uitgevoerd in samenwerking met Groene Allianties de Liemers en ondersteund door een aantal ondernemers op ’t Holland, MKB Duiven en ondernemersvereniging Lindus.

Inventarisatie

Binnenkort starten de adviseurs van Groene Allianties de Liemers met het inventariseren van de verschillende opties. Het gaat dan niet alleen om de mogelijkheden bij individuele bedrijven, maar ook collectief. Denk bijvoorbeeld aan het besparen van energie en dus kosten. Of zijn er mogelijkheden om (samen) duurzame energie op te wekken? Is er op het gebied van afval winst te behalen? Wat voor het ene bedrijf afval is, kan voor een ander bedrijf grondstof zijn.

Klimaatverandering

Ook wordt gekeken naar het verminderen van hittestress, wateroverlast en droogte. Door het treffen van maatregelen kan het bedrijventerrein zich beter voorbereiden op een veranderend klimaat. Zo blijkt dat het aanplanten van meer groen veel positieve effecten heeft. Een groener bedrijventerrein is niet alleen klimaatbestendig. De omgeving wordt tegelijkertijd ook aantrekkelijker.

Individuele wensen

De adviseurs luisteren tijdens de gesprekken aandachtig naar de ideeën van de ondernemers. Wat houdt hen bezig? Wat zijn hun ambities en plannen? Welke kansen en belemmeringen zien zij voor hun eigen bedrijf en voor het complete bedrijventerrein? De adviseurs nemen ook een koffer vol duurzame initiatieven mee. Zo ontdekken de ondernemers wat er in Duiven allemaal al gebeurt op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast krijgen zij ook advies hoe zij zelf energie kunnen besparen en welke subsidies er allemaal zijn.

Gratis advies

Alle ondernemers op ’t Holland hebben per brief een uitnodiging gekregen voor gratis advies. De gesprekken worden gevoerd door ervaren consultants van Groene Allianties de Liemers. Zij hielpen al meer dan honderd ondernemers uit de regio met het besparen van energie. De eerste twintig bedrijven die zich melden, krijgen een kosteloos gesprek ter waarde van € 500,-. Aanmelden voor een gesprek kan via de mail info@gadeliemers.nl

Startbijeenkomst

Op 21 september is er van 16.00-17.00 uur een startbijeenkomst voor ondernemers op ’t Holland. Dan worden het project, de ideeën en suggesties van de ondernemers en de vervolgstappen besproken. Ondernemers kunnen zich aanmelden door mail te sturen naar info@gadeliemers.nl