De gemeente Duiven wil het gebruik van elektrische en hybride auto’s stimuleren. PARKnCHARGE plaatst deze zomer een aantal openbare laadpalen. Burgemeester en wethouders hebben veertien locaties aangewezen als openbare parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen. Die parkeerplaatsen kunnen door alle bezitters van een elektrische auto worden gebruikt.

Veertien locaties

De gemeente plaatst om te beginnen 28 laadpalen met in totaal 56 aansluitingen op veertien locaties. Het gaat dus om twee laadpalen per aangewezen locatie. In eerste instantie wordt de helft van de naastgelegen parkeerplekken voor elektrische auto’s gereserveerd. Er komen geen laadpalen op plekken waar gemiddeld meer dan 85% van de parkeerplaatsen bezet is. Dit om te voorkomen dat de parkeerdruk toeneemt.

Plankaart

De gemeente verwacht dat er in de toekomst steeds meer mensen overstappen op een elektrische auto. Er komen er dus niet meer auto’s bij. Het aanbod van oplaadpunten moet gelijk op gaan met het aantal elektrische auto’s in de gemeente. De gemeente werkt aan een visie voor laadpalen en een plankaart voor laadpalen. Op deze kaart staan de meest gunstige locaties voor een laadpaal of een laadplein. In juni hebben inwoners mee mogen denken over locaties op deze plankaart. Ook is meedenken over het toekomstige beleid mogelijk. Na de zomer worden de beleidsstukken gepubliceerd en kunnen belanghebbenden een zienswijze hierop indienen.

Locaties

Burgemeester en wethouders hebben besloten de eerste laadpalen te plaatsen op openbare parkeerplaatsen op de volgende locaties:

Aquamarijn 36
Schapenweide 194
Commendereijstraat 18
De Esdoorn 22
Eilandplein 2
Mantet 29
Gorsstraat 11
Hunneschansallee 47
Neptunus 82
Potterstraat 82
Rubensstraat 124
Touwslagerstraat 33
Van Heemskerckstraat 15
Koolmeesstraat 2

Juli

De realisatie van de laadpalen op deze locaties vindt, met uitzondering van de locaties Gorsstraat 11 en Commendereijstraat 18, vóór eind juli plaats. Hiermee zijn er voor de zomervakantie op 12 nieuwe plekken laadpalen gerealiseerd in de gemeente Duiven.