Slimmer omgaan met grondstoffen en bedrijfsafval

Wanneer je als ondernemer grondstoffen optimaal inzet, hergebruikt of vervangt door een duurzaam alternatief bespaar je kosten en verlaag je tegelijkertijd de milieudruk. Dit effect wordt versterkt door een afvalarme bedrijfsvoering, dankzij slimmer ontwerpen, produceren en verpakken.

Door de overgebleven afvalstromen te scheiden zijn deze geschikt voor hergebruik of toepassing als brandstof. Circles helpt ondernemers om producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen om circulair te ondernemen.

Circular (ver)bouwen

 
Bij circulair bouwen van bedrijfspanden staat de herbruikbaarheid van bouwmaterialen centraal. Wanneer het pand op termijn niet meer past bij jouw groeiambities of het staat op de verkeerde plek dan kan het eenvoudig worden gedemonteerd en hergebruikt. Cirkelstad Arnhem biedt een platform voor bedrijven die meer willen weten op het gebied van circulair bouwen.

Ook duurzaam renoveren of transformeren van bestaande bouw draagt bij aan de circulaire economie. De gemengde stroom bouw- en sloopafval die vrijkomt tijdens bouw-, renovatie- en sloopwerkzaamheden kan via afvalsorteerinstallaties worden gescheiden in waardevolle grondstoffen als hout, metalen en kunststoffen.

Duurzame verpakkingen

 
Een groot deel van ons afval bestaat uit verpakkingen. Verpakkingsmaterialen zoals plastic kunnen goed worden gerecycled. Plastic wordt echter gemaakt van aardolie, een fossiele grondstof. De laatste ontwikkelingen en innovaties vinden daarom plaats op het gebied van biobased alternatieven. Dit zijn materialen die gemaakt zijn van hernieuwbare grondstoffen. Bioplastic wordt bijvoorbeeld gemaakt van aardappels, maïs of rietsuiker en is volledig composteerbaar. Door samenwerkingen met circulaire netwerken als Circles zet je als ondernemer de eerste stap richting een duurzamer verpakkingsproces.

Veelgestelde vragen

Circulair ondernemen
Ik wil circulair ondernemen. Hoe zet ik de volgende stap?

Bij het Versnellingshuis: Nederland circulair! vind je experts, kennis, een netwerk en inspiratie om aan de slag te gaan – zelf of met hulp. Daarnaast biedt de provincie via de Natuur- en Milieufederatie een circulair servicepunt voor ondernemers om ze te helpen hun circulaire doelstellingen te behalen.

Subsidies voor circulair ondernemen
Bestaan er subsidies voor circulair ondernemen?

Er zijn zeker mogelijkheden, maar je moet wel weten waar je moet zoeken. Vanuit de ministeries wordt het meeste geld verdeeld via RVO. De subsidies en andere financieringsmogelijkheden die hier staan, zijn doorgaans specifiek gericht op ondernemers.

 

Daarnaast zijn er bij lokale en regionale overheden tal van mogelijkheden, als je weet bij wie je moet zijn. Daar helpt het Servicepunt Circulair je bij, dat is opgericht vanuit de Natuur- en Milieufederaties.

Hoe kan ik als ondernemer met een duurzame bedrijfsvoering kosten besparen?

Met een duurzame bedrijfsvoering kun je kosten besparen. Bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame energie. Bovendien kan een duurzaam of groen imago bijdragen aan het succes van je bedrijf. Je onderscheidt je van de concurrenten.

 

Bij duurzaam ondernemen gaat het om de balans tussen de 3 p’s: people, planet, profit. Dit betekent dat je in de bedrijfsvoering rekening houdt met de effecten op werknemers, het milieu en de maatschappij. Het is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Vaak leveren investeringen in duurzaamheid en energiebesparende maatregelen kostenbesparingen op.

Op de website van het Ondernemersplein vind je informatie en tips over duurzame bedrijfsvoering:

 

Bepaal wat je duurzaam wilt doen in jouw bedrijf
• Kies voor duurzame energie
• Maak gebruik van financiële regelingen
• Pak het strategisch aan
• Gebruik de Regeling Groenprojecten

 

Kijk voor meer informatie op Ondernemersplein.

Meer onderwerpen