Is jouw bedrijfspand klaar voor de toekomst?

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een jaarlijks verbruik van maximaal 225 kWh aan fossiele energie per m2.

Wanneer jouw kantoor label D t/m G heeft
kun je met besparende maatregelen, zoals betere isolatie of het opwekken van energie, alsnog energielabel C halen. Of misschien zelfs A of B. Neem voor meer tips en informatie contact op.

op de foto een dak van zonnepanelen en in het gebied staan windmolens

Energieverbruik voorkomen of verminderen

 
Wanneer je als bedrijf jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruikt heb je een energiebesparingsplicht. Dit betekent dat je alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar verplicht moet uitvoeren. Regie op Energie biedt ondersteuning aan bedrijven in de regio die graag duurzamer willen ondernemen, bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing.

Om energieverbruik te verminderen kun je bijvoorbeeld dak -en spouwmuurisolatie, hoogrendementsglas of led-verlichting toepassen. Daarnaast kun je ook energieverbruik voorkomen door het tegengaan van sluipverbruik door apparatuur en het goed inregelen van airconditioning of verwarming. De Quickscan Bedrijfshallen geeft je een indruk van de mogelijkheden om energie te besparen.

Zelf energie opwekken

Wat je ook doet om te besparen, je hebt altijd energie nodig voor je bedrijf. Door deze zelf op te wekken verduurzaam je het bedrijfspand én verminder je het verbruik van fossiele brandstoffen. Daarnaast is het ook nog eens een goede investering. Voor de aanschaf van zonnepanelen krijg je bijvoorbeeld een aantrekkelijke subsidie en bespaar je kosten op de inkoop van elektriciteit. Heb je als ondernemer vragen over de voorwaarden rond subsidies zoals de SDE++?

Veelgestelde vragen

Energiemaatregelen
Wanneer ben ik als bedrijf verplicht om energiemaatregelen uit te voeren?

Het nemen van energiebesparende maatregelen  is wettelijk verplicht. Dit is vastgelegd in de wet Milieubeheer. Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen kan jouw organisatie veel voordeel opleveren.

 

Wettelijke verplichting
De verplichting op energiebesparing staat al sinds 1993 in deze wet (artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit). Instellingen die vallen onder artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit en midden- of grootverbruiker zijn, zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.

 

Klein verbruik
0-50.000 kWh electrititeit en 0 – 25.000 m3 aardgasgebruik per jaar

 

Midden verbruik
50.000-200.000 kWh electrititeit en 25.000-75.000 m3 aardgasgebruik per jaar)

 

Groot verbruik
>200.000 kWh electriciteit en > 75.000 m3 aardgasgebruik per jaar

 

Wil je weten welke wettelijke verplichting op jouw instelling van toepassing is? Vul dan de wetchecker.

 

Erkende Maatregelenlijst
Samen met verschillende branches heeft de Rijksoverheid voor verschillende bedrijfstakken een Erkende Maatregelenlijst opgesteld. In zo’n lijst vind je maatregelen die je binnen vijf jaar terugverdient door de energiebesparing. Bij kenniscentrum Infomil vind je informatie over de energiebesparingsmaatregelen. Let op, deze lijst wordt jaarlijks uitgebreid.

 

Subsidiemogelijkheden
Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vind je informatie over subsidiemogelijkheden. Ook de Provincie Gelderland stimuleert lokale ondernemersinitiatieven voor energiebesparing.

 

Omgevingsdienst Regio Arnhem
De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) beoordeelt tijdens een bedrijfsbezoek de besparingsmogelijkheden in jouw bedrijf. ODRA gebruikt daarbij de checklist van Kenniscentrum Infomil. Als blijkt dat je inderdaad kunt besparen, moet je een plan opstellen met concrete besparingsmaatregelen. De maatregelen die binnen een periode van 5 jaar kunnen worden terugverdiend zijn verplicht.

 

Meer weten?
Op de website van Omgevingsdienst Regio Arnhem vind je informatie per branche: www.odregioarnhem.nl.

Kosten besparen met duurzame bedrijfsvoering
Hoe kan ik als ondernemer met een duurzame bedrijfsvoering kosten besparen?

Met een duurzame bedrijfsvoering kun je kosten besparen. Bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame energie. Bovendien kan een duurzaam of groen imago bijdragen aan het succes van je bedrijf. Je onderscheidt je van de concurrenten.

 

Bij duurzaam ondernemen gaat het om de balans tussen de 3 p’s: people, planet, profit. Dit betekent dat je in de bedrijfsvoering rekening houdt met de effecten op werknemers, het milieu en de maatschappij. Het is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Vaak leveren investeringen in duurzaamheid en energiebesparende maatregelen kostenbesparingen op.

Op de website van het Ondernemersplein vind je informatie en tips over duurzame bedrijfsvoering:

 

Bepaal wat je duurzaam wilt doen in jouw bedrijf
• Kies voor duurzame energie
• Maak gebruik van financiële regelingen
• Pak het strategisch aan
• Gebruik de Regeling Groenprojecten

 

Kijk voor meer informatie op Ondernemersplein.

Meer onderwerpen