Blijf op de hoogte

Tot nu toe hebben zich 14 ondernemers aangemeld. Op basis van hun input wordt gezocht naar een passende aanpak om ’t Holland te verduurzamen. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rond bedrijventerrein ’t Holland.