Wat is energietransitie?

We hebben energie nodig voor elektriciteit en warmte, maar ook om onszelf en goederen te verplaatsen. Op dit moment wordt een groot deel van deze energie opgewekt door verbranding van gas en kolen.

Energietransitie betekent de overgang van deze fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen, zoals zon en wind.

Jonge vrouw met groen boomblad in haar hand.

Wat levert energietransitie op?

 

Door over te stappen op duurzame energiebronnen worden we steeds minder afhankelijk van de beperkte voorraad fossiele brandstoffen. Ook wordt er op termijn minder CO2 uitgestoten zodat we verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan kunnen voorkomen. Daarnaast heeft de overstap positieve gevolgen voor de directe omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de aardschokken door gaswinning in Groningen of de lage grondwaterstand in bruinkoolgebieden.

Wat doen we op het gebied van energietransitie?

 

Vanuit de gemeenten geven we voorlichting en advies over energiebesparing en hernieuwbare energie. Daarnaast stimuleren we innovatieve bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van schone en duurzame energie. Als inwoner of ondernemer kun jij ook vandaag al gaan bijdragen aan de energietransitie van onze regio:


1. Bespaar energie door een energiezuiniger huishouden en levensstijl.

Energie die we niet gebruiken hoeven we niet op te wekken.


2. Wek energie op uit duurzame bronnen.

Bijvoorbeeld de productie van elektriciteit door windmolens of zonnepanelen en het winnen van warmte uit lucht, water en bodem.


3. Pas je energiedragers aan.

Door het gebruik van elektrische apparaten en auto’s
of het aanpassen van warmtevoorzieningen maken we onze gebouwen en voertuigen minder afhankelijk van olie en aardgas.

Meer onderwerpen

Heb jij een goed idee?

Weet jij hoe we onze mooie gemeenten nog duurzamer kunnen maken? Of heb je een vraag voor onze energiecoaches?