Wat is klimaatadaptatie?

Doordat de temperatuur op aarde stijgt verandert het klimaat. In Nederland wordt het warmer en onze zeespiegel stijgt. Zware regenbuien zorgen voor overstromingen, bebouwde omgevingen houden warmte vast en hittegolven zorgen voor uitdroging van de natuur. We kunnen de opwarming van ons land niet stoppen, alleen vertragen. Dit betekent dat we ons moeten aanpassen aan de klimaatverandering om in de toekomst erger te voorkomen.

Daarnaast heeft de verandering van het klimaat ook invloed op de verschillende soorten flora en fauna, dit noemen we biodiversiteit. Biodiversiteit is het geheel van alle verschillende soorten van leven in de natuur. Door het veranderende klimaat dreigen vele soorten verloren te gaan.

Wat we doen als gemeenten om de biodiversiteit in Duiven en Westervoort te behouden en te versterken, lees je hier.

Klimaatadaptatie

Wat levert klimaatadaptatie op?

Door onze tuinen te ontharden en meer groen aan te brengen in onze omgeving kunnen we hittestress en wateroverlast beperken. Door verharde oppervlakten – zoals asfalt, beton en bebouwing – kan het in stedelijke gebieden namelijk tot wel 6 graden warmer zijn dan in onbebouwde gebieden. Bovendien kan het regenwater niet in de bodem wegzakken waardoor het riool overbelast wordt en straten en kelders onderlopen.

Wat doen we op het gebied van klimaatadaptatie?

    Als gemeenten houden we rekening met klimaatverandering bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, het opknappen van bestaande bebouwing, vervanging van de riolering en wegonderhoud. Maar ook met kleine initiatieven help je al mee. Bijvoorbeeld door het aanleggen van begroeide gevels, groene daken en beplanting in je tuin in plaats van bestrating. Beplanting gaat hittestress tegen en zorgt voor een toename in biodiversiteit van dieren, zoals insecten. Daarnaast neemt groen beter water op dan klinkers en tegels, waardoor minder snel wateroverlast ontstaat.

Meer onderwerpen

Heb jij een goed idee?

Weet jij hoe we onze mooie gemeenten nog duurzamer kunnen maken? Of heb je een vraag voor onze energiecoaches?